I Handelsbarometern för september ökar handlarnas framtidstro något jämfört med föregående månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, landar på -4, vilket är 1 enhet högre än under föregående månad.