Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011 har unga företagare en starkare tillväxtvilja och framtidstro än övriga företagare. Det finns också fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund bland unga företagare.