Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin syn vad gäller bedömningen av skatteplikt i samband med aktie- och företagsförsäljning. Med anledning av detta ställningstagande har ett antal frågor uppkommit.