Kreditupplysningsbolag gör fel som inte skickar en kopia av en kreditupplysning hem till den som upplysningen gäller, utan enbart gör den tillgänglig på en webbplats, bekräftar förvaltningsrätten i tre domar.(Datainspektionen)