Förädlingsvärdet i svenska företag ökade med 5 procent år 2011 jämfört med året innan. Både antalet företag och anställda ökade med 4 procent, medan rörelseresultatet minskade med 3 procent. Bemanningsbranschen var fortsatt stark och ökade sitt förädlingsvärde med 25 procent.