Den svenska tillväxten har ännu ett kvartal stått emot den oroande utvecklingen i stora delar av övriga Europa. När hushållskonsumtionens bidrag till tillväxten nu har dämpats betydligt har detta mer än väl kompenserats för av nettoexporten.