Antalet personer som har obetalda mobiltelefoniräkningar som går vidare till Kronofogden fortsätter att minska. Under 2011 minskade antalet med 20 procent jämfört med föregående år.