I en proposition föreslås att tvätteribranschen ska omfattas av kravet på att föra personalliggare enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2013.