Regeringen föreslår i en proposition, som har överlämnats till Riksdagen, att bokföringsbrott som är ringa får åtalas endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.