Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent.