Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,5 procent.