Försäljningsvolymen ökade med 0,8 procent i april jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln var oförändrad och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,5 procent.