Antalet företagskonkurser ökade med hela 10 procent under 2012 jämfört med året innan. Ökningarna var som störst inom partihandeln, byggindustrin och transportsektorn. Stockholms län bidrog mycket till årsuppgången. I december avstannade konkursökningen, vilket UC dock bedömer som temporärt.