Under de två senaste åren har regeringen genomfört förenklingar för mindre företag, bland annat i syfte att minska företagens administrativa kostnader. De nya förutsättningarna får konsekvenser för kreditbedömningen, och nu börjar det bli tydligt på vilket sätt.