Regeringen har lämnat ett uppdrag till Skatteverket att se över reglerna för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter.