Regeringens satsning på fler kvinnor i bolagsstyrelser har gett resultat efter bara två år. Tre av fyra som deltagit i projektet Styrelsekraft har idag minst ett styrelseuppdrag och en av tio har uppdrag i ett börsnoterat företag.