Företagskonkurserna minskade med 3 procent 2011 jämfört med 2010. Detta trots den stora ekonomiska oron i Europa, som också påverkat svensk ekonomi.