Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,2 procent till 4 319 700 under andra kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 2,4 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,2 procent och lönesumman med 1,7 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 1,2 procent och lönesumman med 4,1 procent.

Läs mer

The post Färre anställda och lediga jobb inom tillverkningsindustrin appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.