Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 2,3 procent till 4 140 800 under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal 2011.