Under andra kvartalet växte e-handelsmarknaden med 19 procent. Det överträffar den starka tillväxten under årets första kvartal. E-handel med varor bedöms omsätta drygt 37 miljarder kronor under helåret 2013. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2013 som görs av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Distanshandel.

Läs mer

The post Explosionsartad tillväxt för e-handeln appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.