Internet och e-handel skapar nya möjligheter för internationell handel. Företag når idag konsumenter på utländska marknader på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Men i takt med att e-handeln växer och skapar nya möjligheter uppstår även nya handelshinder.