Bankernas utlåning till små och medelstora företag fortsatte att minska under det fjärde kvartalet förra året. Bankerna är också mycket pessimistiska i sin prognos över utlåningen det kommande året. Förväntningarna på utlåningen är nu nere i samma botten nivåer som rådde under finanskrisen för tre år sedan. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.