Den nya skatteförfarandelagen trädde i kraft den 1 januari 2012. Den innebär att den som har brutet räkenskapsår inte längre betalar debiterad preliminärskatt kalenderårsvis utan i anslutning till räkenskapsåret.