Den 2 maj 2013 är lagstadgad tid för att lämna in deklaration vid 2013 års taxering för både fysiska och juridiska personer. Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är vid 2013 års taxering oförändrade jämfört med tidigare år.