Regeringen kommer att höja bostadstillägget för ogifta nästa år med 170 kronor i månaden. Även i år höjdes beräkningen av bostadstillägget till pensionärer med 170 kronor.