Enligt det kalkylerade bostadsbeståndet fanns det 4 524 292 lägenheter i landet 2011-12-31. Dessa fördelades på 2 003 135 lägenheter i småhus och 2 521 157 lägenheter i flerbostadshus.