Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,4 procent fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Hushållens konsumtionsutgifter gav det största positiva bidraget till utvecklingen.