Nu kan du räkna ut ditt bilförmånsvärde för inkomståret 2013. Du kan söka den bil som du vill beräkna förmånsvärdet för antingen via bilmärket eller via modellkoden som finns i Skatteverkets billistor.