FAR har i ett brev till BFN begärt att vissa ändringar görs i BFNAR 2003:3 som berör redovisning av pågående arbeten på löpande räkning. BFN bedömer att det inte finns skäl att nu göra ändringarna.