Enligt ett ställningstagande från Skatteverket är vinst vid spel av poker skattepliktig inkomst av kapital, om spelet är anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).