Svenska småföretag behöver bli bättre på att integrera it som en naturlig del i sin affärsutveckling. Det konstateras i utredningen “Små företag – stora möjligheter med it” (SOU 2012:63) som överlämnats till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.