Den 31 januari 2012 måste Skatteverket senast ha fått din begäran om utbetalning för rot- och rutarbeten om kunden har betalat det utförda arbetet under 2011
ha fått din begäran om ändring av tidigare beslut om utbetalning under 2011 där det ska ske kompletterande utbetalning.