Regeringen föreslår att det införs ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Detta för att stimulera till fler investeringar inom FoU. Regeringen ska även låta utreda hur skattereglerna för finansiella instrument kan underlätta entreprenörskap.

Läs mer

The post Åtgärder för fler jobb i konkurrenskraftiga företag appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.