Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,1 procent till
4 248 700 under fjärde kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 4,2 procent.