För att öka säkerheten och ge kunderna snabba besked kommer Bolagsverket från och med den 11 februari 2013 att skicka ut e-postmeddelanden till alla kunder så snart ett ärende är registrerat.