BFN har beslutat om ändringar i K3. Beslutet innebär att kapitel 11 och 12 samt vissa punkter i andra kapitel har ny lydelse. Den nya lydelsen av K3 gäller från och med den 6 december 2012.