Allmänhetens acceptans för svartarbete har minskat markant sedan 2006. Färre personer kan tänka sig att jobba svart och färre känner någon som själv jobbar svart eller som anlitar svart arbetskraft. Det visar Skatteverkets medborgarundersökning som publicerats.