Det kommer nu allt fler tecken på att konjunkturen är på väg att förbättras. För att ge fortsatt stöd åt konjunkturuppgången och bidra till att inflationen stiger mot 2 procent behöver reporäntan vara fortsatt låg. Riksbankens direktion beslutade därför vid sitt senaste penningpolitiska möte i början av september att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent.

Läs mer

The post Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.