Sveriges små och medelstora företag har en stor tillväxtpotential. Idéerna finns men ibland saknas möjligheten att genomföra dem. Tillväxtverket stödjer företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga.