Utveckling är viktigt för att stärka konkurrenskraften. Nu kan små företag via Affärsutvecklingscheckar söka pengar för att utveckla varor och tjänster och bredda sin marknad internationellt.