Den 10 december placeras cirka 33 miljarder kronor, inklusive ränta, i fonderna inom premiepensionssystemet. Det är pengar som har betalats in från 2011 års löner som nu ska fördelas ut på 5,5 miljoner pensionssparares konton.